วิทยาศาสตร์ฯ มธ. เปิดตัว Film to fly นวัตกรรมชะลอสุก “กล้วยหอม” นาน 2 เดือน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธร…