สถาบันการบริหาร และจิตวิทยา(MPI) จัดหลักสูตร The Boss 90, The Ultimate Leader

สถาบันการบริหาร และจิตวิทยา(MPI) จัดหลักสูตร​ The Boss 90, the Ultimate Leader

หลักสูตร The Boss 90, the Ultimate Leader ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายในหัวข้อ “การวางตนและมรรยาทของผู้นำองค์กร ”

โดยคุณเพชรพริ้ง สารสิน อดีต ผอ.ใหญ่ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัทการบินไทย จำกัด และหัวข้อ ” The Power of Listening”

โดย ดร.สมบุญ จารุเกษมทวี
จาก คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ.โรงแรม
มาริออท สุรวงศ์ เมื่อเร็วๆนี้

**************