ซัมซุง เปิดตัว “กาแลคซี่ เอส 9 และเอส 9 พลัส”

 ตอบโจทย์การสื่อสารของผู้บริโภคยุคปัจจุบ…