LIXIL x Talks: ครั้งแรกกับเวทีเสวนาผลักดันอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จัดขึ้นโดย ลิกซิล

เจาะลึกประเด็นหลักเกี่ยวกับ Macro Trends…