Ericson เผย 5G เปลี่ยนพฤติกรรมผู้ใช้สมาร์ทโฟนในไทย และ สิ้นปี 2021 ยอดผู้ใช้งาน 5G ทั่วโลกจะทะลุห้าร้อยล้านราย

อีริคสันเผยยอดผู้ใช้งาน 5G ทั่วโลกจะทะลุ…