อาดิดาส และ ห้องปฏิบัติการแห่งชาติของสหรัฐ ประจำสถานีอวกาศนานาชาติ  ร่วมมือพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์

  อาดิดาส ประกาศร่วมมือกับ ห้องปฏิบ…