กทปส. หนุนเนคเทค ขับเคลื่อนการพัฒนาปูพรม ใช้แพลตฟอร์มเพื่อจัดการปัญหาเมืองอย่างยั่งยืน

  หากพูดถึงปัญหาการจัดการเมืองกว่า …