“เก็ท” เริ่มเปิดรับสมัครพี่วินเข้าร่วมเป็นคนขับ “GET” แล้ววันนี้

“เก็ท” เริ่มเปิดรับสมัครพี่วินเข้าร่วมเป…